น้องเมย์ ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลวิชัยเวชมินิมาราธอน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

วิ่งมินิมาราธอน

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จ.นครปฐม พล.ต.ท. ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีการเดินวิ่งการกุศลวิชัยเวชมินิมาราธอนครั้งที่2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

วิ่งมินิมาราธอน2

โดยทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่ากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ , ศรีวิชัยมูลนิธิ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเดินวิ่งการกุศลวิชัยเวชมินิมาราธอนครั้งที่2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดีตามนโยบายของรัฐบาล

วิ่งมินิมาราธอน3

วิ่งมินิมาราธอน4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว