นิทรรศการพ่อหลวงของแผ่นดิน

tp-นิทัศการ1

และนี่เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลากลางหลังเก่า ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านดนตรี งานศิลปะและการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านกีฬาเรือใบ โดยผลงานการจัดตรงส่วนนี้เป็นของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ที่จัดออกมาได้อย่างสมพระเกียรติ มีการจัดจุดลงนามถวายอาลัย มีริบบิ้นดำให้หยิบไปได้ฟรี

ส่วนฝั่งทางเข้าด้านหน้าลิฟท์ติดกับศูนย์ดำรงธรรม ตรงนี้จะเป็นผลงานของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นิทรรศการในส่วนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์มาที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นภาพเก่าที่ยังคงมีความสวยงามและน่าจดจำ หลายเหตุการณ์ก็ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนที่เคยได้รับเสด็จพระองค์ท่าน ซึ่งตรงนี้ก็สามารถลงนามถวายอาลัยและริบบิ้นดำได้เช่นเดียวกัน

และบริเวณโดยรอยก็ยังมีการจัดจุดถวายอาลัยและจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน เช่นของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ก็ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระองค์  ด้านการเกษตร เกี่ยวกับน้ำ ฝนหลวง ซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์ท่านก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีมีสุข

 

tp-นิทัศการ2 tp-นิทัศการ3

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว