ทูบีนัมเบอร์วัน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ทูบี3

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยได้จัดขึ้นที่อาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วม 90 คน เริ่มต้นหลังจากที่พิธีเปิดเสร็จสิ้น ก็ได้มีการแสดงแม่ไม้มวยไทยจากน้องๆโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ต่อด้วย การสาธิตการตรวจจับยาเสพติดและการค้นหาวัตถุระเบิดโดยสุนัขตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการได้มากทีเดียว หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อตระหนักถึงการป้องกันปัญหายาเสพติด ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับโครงนี้จะมีขึ้น 2
วัน คืนวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อปิดกั้นโอกาสใช้สารเสพติดของเยาวชน นักศึกษาทุกวิถีทาง โดยเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทางเลือก ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษหล่อหลอมบุคลิกภาพ ฝึกฝนอบรมทักษะชีวิต นำยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

tp-ทูบี4 tp-ทูบี1 tp-ทูบี2

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว