ทีี่กั้นชำรุด

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

ที่กั้นรถไฟชำรุด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นถนนเลียบทางรถไฟสาย มหาชัย-แม่กลอง จุดนี้ชาวบ้านแจ้งว่าที่กั้นให้สัญญาณรถไฟชำรุดมาหลายวัน ทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมาต้องหยุดรอเพื่อให้ที่กั้นเปิดขึ้นก่อนจะสัญจรข้าม แต่ที่กั้นนั้นเกิดชำรุดจึงกั้นขวางไว้ตลอดเวลา เมื่อนานผิดปกติทำให้ผู้ที่ใช้ยานพาหนะต้องจอดแล้วเดินไปมองว่าปลอดภัยที่จะผ่านหรือไม่ ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็ขับขี่ผ่านสะดวก แต่ถ้าเป็นรถยนต์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องขับซิ๊กแซ๊กผ่านที่กั้น ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขเพราะเส้นทางนี้มีรถสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก

ที่กั้นรถไฟชำรุด2

นายบรรจง เกาเล็ก อายุ55ปี อยู่หมู่8ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว บอกว่าเมื่อขับรถมาแล้วเห็นที่กั้นสัญญาณข้ามทางรถไฟปิดขวางไว้ก็เข้าใจว่ารถไฟจะผ่านมา จึงหยุดรถรอ เมื่อเห็นว่าระยะเวลานานผิดปกติจึงได้ลงไปตรวจสอบมองให้แน่ใจ ประเมินว่าระบบน่าจะมีปัญหาจึงขับผ่านโดยตรวจสอบให้ปลอดภัยเสียก่อน../

ที่กั้นรถไฟชำรุด1

สุเมธ/ภาพ/ข่าว