ทำบุญอายุวัฒนมงคล เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

news footer

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ได้มีการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 76 ปี  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  โดยมีพระพรหมดิลก รองสมเด็จพระราชาคณะ  กรรมการมหาเถระสมาคม  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา  เป็นประธาน  ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกันไม่ขาดสาย  หลังจากนั้นจึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เสร็จแล้วจึงเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งก็มีเหล่าศิษยานุศิษย์มาร่วมถวายภัตตาหารเพลกันเป็นจำนวนมาก

 พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นพระเถระผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งด้านพุทธจักรและอาณาจักร  เผยแพร่พระพุทธศาสนา  โดยทางสื่อสารมวลชนทั้งร้อยแก้ว   ร้อยกรองและทางสถานีวิทยุ  เน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ  ส่งเสริมการปกครองระบอบ   ประชาธิปไตย  ยกย่องและเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   เป็นแบบอย่างของพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์

 

news footer news footer

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว