ทำบุญปีที่ ๑๑ หลวงพ่อขำ-วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

vk หลวงพ่อขำ 4

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  วัดสหกรณ์โฆสิตาราม  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศแด่พระครูโฆสิตธรรมสาคร  หรือหลวงพ่อขำ  อดีตเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโกรกกราก  ซึ่งในปี  พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้นับเป็นปีที่ ๑๑ แล้ว  โดยในพิธีมีพระครูสาครธรรมโฆสิต  เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  เป็นประธานในพิธี  และมีคณะสงฆ์ของวัดสหกรณ์โฆสิตารามจำนวน ๑๕ รูปร่วมสวดทักษิณานุประทาน  จากนั้นพี่น้องประชาชนร่วมถวายผ้าบังสุกุล  พร้อมเครื่องไทยธรรม  และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  นอกจากนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ยังพร้อมใจกันนำอาหาร  ขนม  และน้ำ  มาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

vk หลวงพ่อขำ 1

vk หลวงพ่อขำ 2

สำหรับประวัติของพระครูโฆสิตธรรมสาคร  หรือหลวงพ่อขำนั้น  มีชื่อเดิมว่า  นายขำ  หมื่นภักดี  ชาตะเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔  และมรณะเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘  ด้านวิทยฐานะนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมได้นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดคอลาด  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  ด้านพุทธาคม  ได้สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อเหลือ  วัดสาวชะโงก  หลวงพ่อจาด  วัดบางกระเบา  หลวงพ่อดิ่ง  วัดบางวัว  และหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้อง

vk หลวงพ่อขำ 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว