ทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ปีที่ 23

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-วัดป้อม1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 กรกฎาคม ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ได้จัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ปีที่ 23 อุทิศถวายหลวงพ่อพระรามัญมุนี (สมัย กมโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและอดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการามทุกรูป เริ่มต้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับภิกษุ-สามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 1-6,7 (หนึ่งถึงหกและเจ็ด) ทั้งหมด 36 รูป จากนั้นประธานในพิธี ซึ่งได้แก่พระธรรมสิทธิเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ได้เป็นประธานในการทำบุญ เริ่มพิธีได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 11 รูป ขึ้นสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีการ ต่อด้วยการถวายปัจจัยไทยธรรม และการเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้นแล้วยังมีการออกร้านเลี้ยงอาหารฟรีแก่ประชาชนและศิษยานุศาย์ที่มาร่วมงานบุญในวันนี้

พระรามัญมุนี (สมัย กมโล) เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 4 ของวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ระหว่าง ปี พ.ศ. 2489 – 2537 ส่วนเจ้าอาวาสลำดับที่ 1 คือ พระอุปัชฌาย์ทอง,รูปที่2 คือ พระครูสาครคุณาธาร และรูปที่3 คือพระมหาเข็ม โชติปาโล

 

tp-วัดป้อม2 tp-วัดป้อม3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว