ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 145 รูป

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เพล1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมส่วนราชการ  ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 145 รูป ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างวันที่ 14 – 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง

fm - เพล2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างวันที่ 14 – 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอุปสมบทปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

fm - เพล3

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พบปะพระนวกะและนำส่วนราชการ  ภาคเอกชน และประชาชน  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 145 รูป ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้แสดงธรรมเทศนาให้กับพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในครั้งนี้ด้วย โดยพระสงฆ์ทั้้ง 145 รูป จะลาสิกขาในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 05.30 น.

fm - เพล4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว