ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

AD-WEB-CCTV-6-12-61

พุทธมนทล1

เมื่อเวลา 07.30 น.ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เวียนเทียนและร่วมกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะครู เด็กนักเรียน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พุทธมนทล2

โดยภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร แสดงพระธรรมเทศนา ด้วยพระคติธรรม ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายกัณฑ์เทศน์และเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ จากนั้น ประธานสงฆ์ มอบเงินกัณฑ์เทศน์แด่ผู้ว่าฯ เพื่อนำสมทบเข้ากองทุนพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป พระเทพสาครมุนี ประธานสงฆ์  นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสาครภูมิบาลประทานธรรมสุทัศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการช่วยกันเก็บเก้าอี้ เก็บกวาดรอบบริเวณฯ ตามกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

พุทธมนทล3

พุทธมนทล4

พุทธมนทล5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว