ทำบุญครบรอบ 12 ปีการก่อตั้ง LPN

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ทำบุญ1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา  ที่สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ภายในหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง  ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีการก่อตั้ง LPN   โดยมีนาย สมพงค์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN  เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วย      พี่น้องแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมพิธี  โดยมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์    อุทิศส่วนกุศลให้พี่น้องแรงงาน ผู้ล่วงลับ

fm - ทำบุญ2

สำหรับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ก่อตั้งขึ้นปลายปี  2547  เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมให้แรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย  ส่วนบริการของมูลนิธิฯ มีลักษณะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแรงงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานย้ายถิ่น

fm - ทำบุญ3

fm - ทำบุญ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว