ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระสังฆาธิการในอำเภอกระทุ่มแบน นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี

footer_master

สำหรับในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีล ให้พร ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งยอดล่าสุดได้จำนวนกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ผู้ใจบุญท่านใด มีความประสงค์ต้องการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ก็สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลทุกวัน

footer_master

ทั้งนี้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ในปี 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน คสล. 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยงบประมาณ 299,688,000 บาท  และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562  โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้  ก็เพื่อนำเงินไปสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้นต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว