ทอดผ้าป่าสร้างพระอุโบสถ-วัดเจษฎาราม

vk ผ้าป่า-วัดเจษ1

ที่ศาลาประชาร่วมใจ  วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  สมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเทศธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟัง  และมีนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และมีนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานจุดธูปเทียนส่องธรรม  พร้อมทั้งมีแขกผู้มีเกียรติ  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk ผ้าป่า-วัดเจษ4

vk ผ้าป่า-วัดเจษ5

เดิมนั้นพระอุโบสถหลังเก่านั้นมีอายุประมาณ ๘๐ ปี  และชำรุดทรุดโทรม  ไม่สามารถที่จะบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมของสงฆ์ดั่งเช่นเดิมได้  จึงได้หารือกันในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่   ปัจจุบันดำเนินการไปประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนขึ้น

vk ผ้าป่า-วัดเจษ3

และพุทธศาสนิกชนทุกคนยังร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย   ซึ่งพสกนิกรของพระองค์ยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่สุดจะหาสิ่งใดเปรียบได้

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว