ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

AD WEB CCTV

fm - ขยะ1

ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม    ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร มีหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ประชาชน วัด และโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

fm - ขยะ2

ทั้งนี้จากการสำรวจในปี 2559 พบว่าขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากถึง 934 ตันต่อวัน ในขณะที่มีสถานที่กำจัดขยะอยู่เพียง 4 แห่ง  และส่วนใหญ่ยังมีการจัดการไม่ถูกต้อง มีขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม 107 ตันต่อวัน  และที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมให้ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3 อาร์ ได้แก่ รีดิวซ์  รียูส และรีไซเคิล คือการลดการใช้  การใช้ซ้ำ และการนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่

fm - ขยะ4

ส่วนกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัด  ซึ่งการทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิลนี้ เป็นการนำขยะรีไซเคิล 9 ประเภท ที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนนำมาบริจาค จากนั้นจะนำไปขายและนำรายได้มอบให้กับวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อบำรุงพุทธศาสนาต่อไป

fm - ขยะ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว