ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

WEB-02

tp-ทอดผ้าป่าขยะ1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562​ ที่อาคาร​ 60​ พรรษา ​ร.9 ​สำนักงาน​เทศบาล​เมืองกระทุ่มแบน​ นายนิวัฒน์​ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดโครงการทอดผ้าป้าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น​​ และประชาชนทั้งในเขตกระทุ่มแบนและจากหลายๆที่​นำสิ่งของมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

tp-ทอดผ้าป่าขยะ3

ซึ่งนายนิวัฒน์​ ขวัญ​บุญ​ กล่าวว่า​ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตเทศบาลกระทุ่มแบน​และพื้นที่ใกล้เคียง​เพื่อส่งต่อไปยังสถาบันศาสนาที่รับบริจาค และเป็นการรณรงค์เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะลดปริมาณขยะในครัวเรือนตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมลพิษจากขยะในเมืองอุตสาหกรรม

tp-ทอดผ้าป่าขยะ2

และในช่วงเวลา 13.00 น.  พระราชธรรมนิเทศหรือที่รู้จักกันในนามของพระพะยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้มาแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “คนกับธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด” โดยได้เล่าเรื่องของปัญหาจากขยะที่เกิดขึ้น การตายของทรัพยากรสัตว์น้ำที่มาจากเรื่องขยะ เรื่องของชาวต่างชาติที่ลุกขึ้นมาเก็บขยะตามที่ต่างๆ เพื่อให้คนที่ฟังได้คิดตาม และอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันลดขยะด้วย

tp-ทอดผ้าป่าขยะ4

สำหรับขยะที่ประชาชนนำมาบริจาคในครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 5 คันรถบรรทุก มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือต่างๆ กิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก แสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ต้องการให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงโดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อที่จะนำขยะที่ไม่ใช้แล้วภายในครัวเรือนของตนเองไปบริจาคให้กับองค์กรศาสนาเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนอกจากจะได้บุญกุศลจากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้กับทางวัดสวนแก้วแล้วยังจะได้ข้อคิดจากการฟังปาฐกถาธรรมด้วย

tp-ทอดผ้าป่าขยะ5

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว