ทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุม บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซ่นฟู๊ด จำกัด นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการแถลงข่าว งานทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจ พร้อมด้วย นายแพทย์โมลี  วนิชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  และนางอำไพ  หาญไกรวิไลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีสมาชิกหอการค้าในจังหวัด  ภาคเอกชน แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เขาร่วมแถลงข่าว เป็นจำนวนมาก

footer_master

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นความสำคัญของการสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีกำลังและทุนทรัพย์  จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาครขึ้น โดยตั้งเป้าการทอดผ้าป่าการกุศลในครั้งนี้ไว้ 10 ล้านบาท

footer_master

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล  เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  โดยจะมีพิธีทอดผ้าป่าการกุศล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งสามารถบริจาคเงินโดยผ่านบัญชี นางอำไพ หาญไกรวิไลย์  และนายโมลี วนิชสุวรรณ  และน.ส.วนิดา พรหมเมฆ  ประธานธนาคารกสิกรไทย เลขที่  037-3-85377-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาตลาดสมุทรสาคร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 570-4-41647-2  บัญชีออมทรัพย์ สาขาสมุทรสาคร    ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สุเมธ /ภาพ/ข่าว