ทหารสื่อสารวางพวงมาลา

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-พวงมาลา1

เนื่องด้วยในวันที่ 14 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการสื่อสาร ซึ่งกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยการนำของพันเอก กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้นำเหล่าทหารสื่อสารทุกกองพัน นักเรียนทหารสื่อสาร ตลอดจนผู้แทนจากสโมสรโรตารี ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา ต่อหน้าพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อทหารสื่อสาร

​                    สำหรับพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนั้น ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร เป็นพระโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดาวาด โดยเมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากนั้นในปี 2437 เสด็จไปศึกษาด้านโยธาธิการ วิศวกรรม และวิชาการช่าง ณ ทวีปยุโรป เมื่อจบการศึกษา เสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการในกองทัพ โดยได้รับพระราชทานยศเป็นพันตรีเหล่าทหารช่าง และได้ทรงรับราชการตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพบก ต่อมาจนถึงพุทธศักราช 2462 ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอก และทรงดำรงตำแหน่งสุดท้ายทางทหารเป็นจเรทหารบกและจเรทหารช่าง

โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงสิ้นพระชนม์ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 รวมพระชนมายุได้ 55 พรรษา

 

tp-พวงมาลา2 tp-พวงมาลา3

 

     เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว