ทหารจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ลานยุทธการ ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  พันเอกกิตติ สมสนั่น  ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้กระทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีรองผู้บังคับการ ผู้บังคับกองพัน กำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ค่ายฯ ได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งหลังจากที่กระทำพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมในพิธีก็ได้แยกย้ายกันไปทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ด้วยหัวใจแห่งจิตอาสา

พันเอกกิตติ สมสนั่น  ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1  กล่าวว่า  ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  ประกอบกับพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมือง  ในการนี้ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day บริเวณพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

 

 

tp-ค่าย2 tp-ค่าย3 tp-ค่าย4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว