ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

AD-WEB-CCTV-20

fm - อบรมอปพร1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   โดยมีสมาชิก อปพร. ในสังกัดเทศบาลฯเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น และพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

fm - อบรมอปพร2

โดยเหล่าสมาชิก อปพร.ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครทั้งหมดนี้จะเดินทางไปฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล นาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

fm - อบรมอปพร3

fm - อบรมอปพร4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว