ททท.เปิดเส้นทางท่องเที่ยว สมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.ได้จัดทำโครงการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน 13 จังหวัดรอง ในชื่อ Amazing Thailand Unseal Local 2018 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน13 จังหวัดรอง โดยใน จ.สมุทรสาครมีชุมชนที่ถูกเลือกให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวคือ ชุมชนพันท้ายนรสิงห์โคกขาม ชุมชนบางหญ้าแพรก และชุมชนมหาชัย-ท่าฉลอม ซึ่ง 3 ชุมชนนี้ ก็เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 40 ชุมชน ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

สำหรับในสมุทรสาครตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้ว ซึ่งจะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก บริษัท SME และธุรกิจขนาดเล็ก โดยเส้นทางการท่องเที่ยวในสามชุมชน จะเป็นการสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธ์ในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน รับประทานอาหารจากร้านอาหารในชุมชน ชมธรรมชาติ พูดคุยกับผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเวิร์คชอปต่าง

สำหรับโครงการ Amazing Thailand Unseal Local 2018 หรือการเปิดกล่อง เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวพักผ่อน การทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและความหมายของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ สร้างการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม และยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว