ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ถอดบทเรียน1

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านวัดหนองนกไข่ หมู่ 4 ตำบลหนองนกไข่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2554 ในระดับพออยู่พอกิน ที่นี่มีครัวเรือนอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน  131 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 473 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกฝรั่ง มะนาว ชมพู่ และมีการปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก  สภาพสังคมคนส่วนใหญ่มีชีวิตเรียบง่าย มีความเป็นอยู่แบบกลุ่มเครือญาติ ทำให้มีการอาศัยพึ่งพิงกันในระดับสูง สำหรับกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่นี่นับว่ามีความเข้มแข็งมาก เนื่องจากผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ดำเนินโครงการเอาจริงกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการอะไรเข้ามาจะสามารถขับเคลื่อนไปอย่างสำเร็จ และชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือ

กิจกรรมของที่นี่มีทั้งการจัดตั้งน้ำดื่มของชุมชน ที่มีรายได้เข้ากองทุนแม่ปีละจำนวนมาก มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ อย่างเช่น การทำดอกไม้จันทน์ ที่ทางวัดหนองนกไข่ก็เข้ามาเป็นส่วนร่วม การแจกเมล็ดพืชผักให้กับทุกบ้านนำไปปลูก เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และตอนนี้ก็มีการทำน้ำพริก ที่กำลังได้รับความนิยม

 

tp-ถอดบทเรียน2 tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว