ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ

AD WEBSITE CABLE TV

vk ปานะ 1

เวียนมาถึงรอบงานบุญกันอีกครั้ง  กับการถวายภัตตาหารเพล  และน้ำปานะ  แด่พระภิกษุสงฆ์  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง   ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสาครจะได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล  และน้ำปานะ  แด่พระภิกษุสามเณร  ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง  จำนวน ๒๕๐ รูป  จากทุกวัดในจังหวัดสมุทรสาคร  ก่อนที่พระภิกษุจะทำการสอบ   นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนคนใจบุญชาวสมุทรสาคร  จะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลพร้อมกัน  โดยภัตตาหารนั้นจะเป็นชนิดใดก็ได้  และน้ำปานะก็คือ  เครื่องดื่มที่คั้นจากลูกไม้  หรือน้ำคั้นผลไม้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ภิกษุสงฆ์สามารถฉันได้ตลอดทั้งวัน  อย่างที่ได้มีผู้นำมาร่วมบุญเป็นประจำ  เช่น น้ำดอกอัญชัญ  น้ำมะตูม  น้ำเก๊กฮวย  น้ำลำไย  เป็นต้น

vk ปานะ 2

โดยจะมีเปิดสอบบาลีสนามหลวงในวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์นี้  หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการร่วมบุญก็สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดก่อนได้  ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒๘๒๙๐ และ ๐๘๕-๑๘๑๔๑๐๓  หรือติดต่อได้ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง โดยตรง

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว