ถนนพระราม 2 สงกรานต์นี้ได้ใช้หมดไปกลับ 14 เลน …แต่ภาพรวมยังไม่มีกำหนดเสร็จ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT พระรามสอง1

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ได้หารือว่าถ้าหากจะให้มีการใช้มาตรการต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในเรื่องการขอความร่วมมือไม่ให้รถบรรทุกวิ่งในช่องทางหลักถนนพระราม 2 ในช่วงที่กำลังมีการก่อสร้าง โดยให้ไปวิ่งในทางคู่ขนานแทน รวมถึงไม่ให้รถทุกชนิดจอดริมซ้ายทางของทางคู่ขนานด้วย  เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรในช่องทางหลักให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ก็ทำให้การจราจรในช่องทางหลักคล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีความประสงค์อยากให้ใช้มาตรการนี้ต่อไป เพื่อทำให้การจราจรของถนนพระราม 2 ในช่วงที่กำลังก่อสร้างมีความคล่องตัว

FT พระรามสอง2

ทั้งนี้ในที่ประชุมก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ดังนั้นผู้ว่าฯจึงได้กำชับให้แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือให้รถบรรทุกวิ่งในทางคู่ขนาน เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรในช่องทางหลัก พร้อมย้ำให้ทำหลายๆป้ายและให้เห็นเด่นชัดมากที่สุด เช่น นำไปติดด้านบนสะพานลอยทุกสะพานในช่วงที่มีการก่อสร้างถนนพระราม 2

นอกจากนี้ในภาพรวมของความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) โดยทางผู้ดูแลโครงการก่อสร้างทั้ง 3 ตอน ได้บอกในที่ประชุมว่า ตอนนี้เหลือการรื้อและก่อสร้างพื้นถนนในช่องทางหลัก และส่วนใหญ่จะทำงานตอนกลางคืน แต่อุปสรรคนั้นก็ต้องสู้กับธรรมชาติเพราะจากสภาพภูมิศาสตร์ของสมุทรสาคร พื้นด้านล่างของถนนพระราม 2 ดินมีความอ่อนตัว จะทำถนนกี่ครั้งพื้นถนน ก็จะทรุดตัว  แต่ทางผู้รับจ้างรับปากว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ถนนพระราม 2 ที่กำลังก่อสร้างจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดทั้งไปและกลับรวม 14 เลนอย่างแน่นอน แต่โดยรวมนั้นยังไม่เสร็จทั้งหมดและไม่สามารถบอกได้ว่าจะเสร็จทั้งหมดเมื่อไหร่ ส่วนที่หลายคนมีความกังวลว่า โครงการยกระดับลอยฟ้าจะทำเลยหรือไม่  ซึ่งกรมทางหลวงได้บอกมาว่า จะต้องให้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2)ด้านล่างเสร็จก่อน  ถึงจะเริ่มก่อสร้างโครงการยกระดับลอยฟ้าได้

FT พระรามสอง3

FT พระรามสอง4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว