ต้อนรับนายอำเภอกระทุ่มแบน

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

fm - นายกทบ1

 ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  นายวุฒิพงษ์      สุภัควนิช  ได้เดินทางมาดำรงตำแห่งนายอำเภอกระทุ่มแบน แทนนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ นายอำเภอคนเก่า โดยในโอกาสนี้นายอรุณ มาพิทักษ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ก็ได้มาให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอกระทุ่มแบนคนใหม่ และยังมีประชาชนจากอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาร่วมส่งนายอำเภอด้วย

สำหรับนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รับราชการเป็นนายอำเภอตากฟ้า อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน 15 วัน ที่รับ ราชการอยู่ที่อำเภอตากฟ้า และได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ด้านนายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบนคนใหม่  กล่าวภายหลังการต้อนรับว่า ตนเองต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และจะขอปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอกระทุ่มแบนให้ดีที่สุด  พร้อมรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะสานต่อนโยบายนายอำเภอคนเดิมให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

fm - นายกทบ2 fm - นายกทบ3 fm - นายกทบ4

ต้อนรับนายอำเภอกระทุ่มแบนคนใหม่