ต้อนรับตรุษจีน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

วันตรุษจีน เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญ เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยาว   ที่สุดและสำคัญที่สุดในปฏิทินจีน จุดกำเนิดของตรุษจีนนั้นมีประวัติหลายศตวรรษและมีความสำคัญตามตำนานและประเพณีหลายอย่าง ตรุษจีนมีการเฉลิมฉลองกันในหลาย ประเทศและดินแดนซึ่งมีประชากรจีนอาศัยอยู่มากรวมทั้งประเทศไทยด้วย

สำหรับบรรยากาศวันตรุษจีนในมหาชัย ปีนี้ มีสีสันและคึกคักพอสมควร ประชาชนทั่วไปก็ปิดร้านเพื่อเดินทางท่องเที่ยว คนต่างพื้นที่ก็เดินทางมาเที่ยวในมหาชัย มากราบไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และที่เห็นเด่นชัด คือความสดใสของสีแดง สีมงคล  ของชาวจีนที่สอดแทรกอยู่สถานที่และสิ่งต่างๆ รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่จะเห็นว่า   วันนี้คนส่วนใหญ่นิยมสวมใส่ชุดสีสดใส เน้นสีแดงเป็นหลัก เป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ หลายครอบครัวก็เลือกใส่กี่เพ้าให้ดูเป็นเอกลักษณ์  นับว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสและความเป็นมงคล

tp-เสื้อแดง2 tp-เสื้อแดง3 tp-เสื้อแดง4

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว