ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมราคาพุ่งสูง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-มะพร้าว1

พืชเศรษฐกิจอย่างมะพร้าวน้ำหอม ที่ขายกันโดยทั่วไปลูกละ 10 บาท ใครจะรู้ว่าราคาต้นอ่อนนั้นมีราคาสูงถึง 100 บาทต่อต้นเลยทีเดียว ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังคุณนิตยา  ศรวิชัย หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมบริเวณอำเภอบ้านแพ้ว ได้ความว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ราคาต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมพุ่งสูงนั้นเป็นเพราะ มีกลุ่มนายทุนชาวจีนเข้ามาซื้อต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นตามความต้องการที่มากขึ้นของท้องตลาด โดยราคาของต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมได้เริ่มมีราคาที่สูงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว มีราคา 80 บาทต่อต้น จนมาถึงต้นปีนี้ที่ราคาต้นอ่อนพุ่งขึ้นสูงถึง 100 บาทต่อต้น จากที่เมื่อก่อนมีราคาเพียงแค่ต้นละ 25-30 บาท คุณนิตยาได้คาดการว่า หลังจากนี้ราคาของต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมน่าจะปรับลดลงมา แต่ไม่น่าจะน้อยกว่า 50 บาทต่อต้น  อย่างไรก็ตาม  ความต้องการของต้นอ่อนมะพร้าวน้ำหอมก็ยังมีสูงอยู่ จำนวนลูกค้าไม่ได้ลดลงตามราคาต้นอ่อนที่สูงขึ้น   เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรได้ดี คุ้มค่าแก่การลงทุน และได้ผลตอบแทนสูง

ซึ่งราคาต้นอ่อนมะพร้าวที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นมะพร้าวถูกขโมยเป็นจำนวนมาก นอกจากตามสวนแล้ว คุณนิตยาบอกว่า ตามร้านขายต้นอ่อนก็โดนขโมยกันอยู่ตลอดเช่นกัน

  

tp-มะพร้าว2tp-มะพร้าว3

เอเซีย/ ภาพ  ธัญลักษณ์ / ข่าว