ติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

พระราม2-1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม2 เพื่อติดตามงานประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดถนนพระราม 2 ได้ดำเนินการตัดหญ้า เก็บขยะ และเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้ง ริมถนนพระราม2 โดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

พระราม2-2

นอกจากนี้รองผู้ว่าฯยังฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดถนนพระราม2 นำป้ายห้ามทิ้งขยะถ้าหากทิ้งจะถูกปรับเงิน ไปติดบนสะพานลอย  พร้อมทั้งตั้งถังขยะไว้ที่จุดทางลงสะพาน เพื่อลดการทิ้งขยะบนสะพานลอย   โดยตอนนี้ได้มี อบต.บางน้ำจืด และ อบต.พันท้ายนรสิงห์ นำร่องดำเนินการไปแล้ว ซึ่งก็ได้ผลไม่มีประชาชนทิ้งขยะบนสะพานลอย  จึงอยากให้หน่วยงานอื่นๆปฏิบัติตาม เพื่อสร้างวินัยให้กับประชาชนและทำให้บ้านเมืองสะอาดน่ามอง

พระราม2-3

พระราม2-4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว