ติดตามการดำเนินงานพุทธมณฑลสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

พุทธมณฑล

ที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาครและคณะทำงานบริหารพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีตัวแทนจากคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครโดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสภาพพื้นที่และการดำเนินงานของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงสรุปการจัดงานเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา และได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ของพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสะอาด เพื่อให้การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

 

พุทธมณฑล2 พุทธมณฑล3 พุทธมณฑล4

    เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว