ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp - ทัพเรือ1

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ส่งผลทำให้ทางกรมอู่ทหารเรือ ได้เร่งน้ำเรือยนต์กว่า 50 เครื่อง มาติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 จุด เพื่อผลักดันน้ำทางตอนล่างของแม่น้ำท่าจีนให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น 1) สะพานบางยาง จำนวน 10 เครื่อง , 2 ) สะพานพุทธมณฑลสาคร จำนวน 20 เครื่อง มีอู่ทหารเรือธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ 3) สะพานบางปลา จำนวน 10 เครื่อง และ 4 ) สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถนนพระราม 2 จำนวน 15 เครื่อง มีอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ก็มีการนำกำลังพลกองทัพเรือ ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง พลเรือตรีวัตรกิจ ยกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กล่าว่า การผลักดันน้ำให้ไหลเร็วและแรงขึ้นนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพเรือ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการระบายน้ำออกสู่ทะเล เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ของกลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งภายหลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เครื่องผลักดันน้ำจะสามารถช่วยระบายน้ำลงสู่ทะเลได้รวดเร็วกว่าปกติ โดยมีอัตราการพ่นน้ำเครื่องผลักดันน้ำ 1 เครื่อง สามารถผลักดันน้ำได้ 100,000 ลบม.ต่อ วัน (คิดจาก 1 เครื่อง สามารถผลักดันน้ำได้ 23 ลบม.ต่อนาที แต่ด้วยความแรงของน้ำที่ออกจากเครื่องพ่นน้ำบริเวณท้าย จะสามารถดึงน้ำรอบๆ ตัวไปได้อีก 3 เท่า) และมีอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอยู่ที่ 25ลิตร/ชั่วโมง ขณะที่ปัญหาที่พบในการผลักดันน้ำก็คือ ปัญหาผักตบชวาและกอสวะขนาดใหญ่ หากเข้าไปในเครื่อง ก็จะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ โดยทั้งนี้คาดว่าจะตั้งเครื่องผลักดันน้ำไว้นานประมาณ 10 วัน

    

tp - ทัพเรือ2 tp - ทัพเรือ3 tp - ทัพเรือ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว