ตำรวจสมุทรสาครคุมเข้มทรงผมข้าราชการ ตามกฎเหล็ก ผบ.ตร.

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - ตรวจผม-01

บริเวณหน้าเสาธง สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.อ.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจแถวข้าราชการตำรวจของ สภ.เมืองสมุทรสาคร และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ทำการตรวจทั้งทรงผม และการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการตำรวจชุดสีกากี ซึ่งก็มีข้าราชการตำรวจกว่า 100 นาย เข้ารับการตรวจอย่างพร้อมเพรียงกัน

s - ตรวจผม-02

พ.ต.อ.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ให้ข้าราชการตำรวจชายทุกคน เมื่อแต่งเครื่องแบบ ให้ตัดผมสั้น ด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่วนข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบนั้น ต้องไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขมวดปลายผมให้ใช้สีดำเท่านั้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบและรายงานผลตามห้วงเวลาที่กำหนดนั้น ในการนี้ในส่วนของข้าราชการตำรวจที่อยู่ภายใต้สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครทุกคน ก็ได้มีการกำหนดว่าจะต้องทำการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งทรงผม การแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจในทุกวันจันทร์ อีกทั้งยังได้มีการย้ำเตือนถึงการปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยมอบหมายให้หัวหน้าสถานี หรือผู้กำกับการฯ ทุกแห่ง ต้องทำการตรวจเข้มตามกฎระเบียบหรือกฎเหล็กนี้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องแบบตำรวจแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่ง ว่าเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่ง ที่มีภารกิจเป็นผู้รักษากฎหมายและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้มีความสงบและเกิดประโยชน์สุข

s - ตรวจผม-03

ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยเมื่อแต่งเครื่องแบบ ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ อันจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชน จึงต้องให้ข้าราชการตำรวจทุกคนประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ รวมทั้งต้องไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆ ลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชนอีกด้วย ซึ่งในส่วนของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนั้น โดยรวมถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของการตัดทรงผม การแต่งกาย และการปฏิบัติหน้าที่

s - ตรวจผม-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว