ตั้งศาลพระพรหม โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

AD WEB NET 2

 

tp-ตั้งศาล1

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือฤกษ์งามยามดี จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม วางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาล นครท่าฉลอม โดยมี คุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม ประธานมูลมูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม, คุณวีณา ศิลาสุวรรณ  รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม,นายกุลวัชร หงส์คู คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล ท่าฉลอม, ร่วมด้วยคณะกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลอีกหลายท่าน ตัวแทนโรงพยาบาลสมุทรสาคร กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีงานสำคัญในครั้งนี้

สำหรับโรงพยาบาลนครท่าฉลอมนั้น ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยคุณฮะและคุณสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม บริจาคเงินจำนวน 220 ล้านบาท คุณวีณา ศิลาสุวรรณ บริจาคที่ดิน 6 ไร่ 60 ล้านบาท เพื่อต้องการให้คนท่าฉลอมและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกล ซึ่งการดำเนินการในขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารภายในเสร็จหมดแล้ว เหลือแต่เพียงงานปรับภูมิทัศน์ด้านนอก เป็นอาคาร 6 ชั้น 178 เตียง  ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารราว 420 ล้านบาท

ส่วนสิ่งที่ยังขาดนั้น คืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ ที่ต้องใช้งบประมาณอีกมากพอสมควร ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบที่จะรับมอบโรงพยาบาลนครท่าฉลอมจากการบริจาคของมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0228. 07/6305 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557  นอกจากการรักษาโรคทั่วไปแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติโครงการจัดตั้งให้โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร ของเขตสุขภาพที่ 5 ดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร โดยในสองปีแรกนั้นจะให้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครเข้ามาดูแลก่อน โดยคาดว่าน่าจะเปิดดำเนินการได้ราวปลายปีนี้

หากใครที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่จำเป็น สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลท่าฉลอม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 308-4-97375-3

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี  184-2-81118-8

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-9182371

 

          

 

tp-ตั้งศาล2 tp-ตั้งศาล3

  เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว