ตักบาตรดอกไม้ ล้างเท้าพระ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-ล้างเท้าพระ-01

ที่วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ ล้างเท้าพระ เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามัญในตำบลเจ็ดริ้ว ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี โดยในปีนี้มีชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้วรวมทั้งเด็กนักเรียนได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรดอกไม้ ล้างเท้าพระกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มาร่วมตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระในปีนี้ด้วย

สำหรับการแต่งกายนั้น ส่วนใหญ่ก็จะนุ่งขาวห่มขาวและมีสไบมอญพาดไหล่ เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายที่สำคัญของชาวมอญ ขณะที่ดอกไม้ที่นำมาตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในท้องถิ่น และมีความสวยงาม คงทน เหมาะแก่การนำไปบูชาพระ โดยบรรยากาศในปีนี้เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน ทุกคนก็จะนำดอกไม้ที่เตรียมมาขึ้นบรรจบที่หน้าผากตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะนำใส่ลงไปในย่ามของพระ และให้พระเหยียบบนผ้าที่ปูรองรับเท้า แล้วใช้น้ำที่บรรจุในภาชนะค่อยๆรดลงไปที่เท้าของพระเป็นการล้างเท้าทำความสะอาดให้กับท่าน ก่อนที่จะเข้าไปสวดมนต์เย็นในโบสถ์

ประเพณีตักบาตรดอกไม้  ล้างเท้าพระที่วัดเจ็ดริ้วนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายรามัญวัดเจ็ดริ้วให้คงอยู่สืบไป และแสดงออกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว ซึ่งการทำบุญตักบาตรดอกไม้นั้น ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ส่วนการล้างเท้าพระก็เชื่อกันว่า เป็นการชำระล้างบาปที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปนั่นเอง

 

tp-ล้างเท้าพระ-02 tp-ล้างเท้าพระ-03 tp-ล้างเท้าพระ-04

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว