ตรวจเรื่องร้องเรียนเผาถ่านหมู่ 5 ยกกระบัตร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp-ถ่าน1

นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร จากการร้องเรียนของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลัก 5, สำหนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้นำท้องถิ่นของหมู่5ตำบลยกกระบัตร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

จากการสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักห้าหน่วยงานในพื้นที่ที่รับชอบ ได้ชี้แจงว่าเรื่องร้องเรียนจากการเผาถ่านเกิดขึ้นมาประมาณหนึ่งปีแล้ว เนื่องจากมีชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากการเผาถ่าน จากลิ่นและควัน ซึ่งผู้ร้องนั้นเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่เมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะต้องการอยู่กับธรรมชาติและหวังจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสวน แต่กลับมาเจอปัญหาควันจากการเผาถ่านเลยมีการร้องเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลหลักห้าได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบกิจการเผาถ่านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีอยู่ 11 ราย ซึ่งทุกรายก็ทำกิจการนี้มามากกว่า10ปี  จากการตรวจสอบก็ได้แนะนำให้ปรับปรุง และผู้ประกอบการก็ปรับปรุงตามคำแนะนำ ตามกำลังทรัพย์ที่ทำไหว เพราะการเผาถ่านที่ทำทำกันเป็นแบบดั้งเดิม เผาจากเตาใช้ฝืน ใช้ฟาง ไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่ การปรับปรุงจึงทำเพียงแค่เอาสแลนมากั้น ทำหลังคาคลุม ติดระบบสปริงเกอร์น้ำ ทำที่ดูดอากาศผ่านน้ำในคลอง ซึ่งก็ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันกลิ่นได้ในระดับหนึ่ง จึงทำให้ผู้ร้องได้ร้องผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ในครั้งนี้

จากการสอบถามผู้ประกอบการก็บอกว่า เรื่องการถูกร้องเรียนก็เป็นที่ทราบดี ซึ่งคนเผาถ่านก็ยินดีทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบแล้ว แต่ก็ยอมรับว่ามันช่วยลดปริมาณควันฝุ่นกลิ่นได้ในระดับหนึ่ง เพราะที่ทำกันอยู่ก็เป็นการทำแบบชาวบ้าน แบบดั้งเดิม ถ้าจะให้ลงทุนเป็นระบบที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็ไม่ไหว เพราะการเผาถ่านหนึ่งรอบที่ใช้เวลาราวครึ่งเดือนก็ได้กำไรแค่ราว 2000 บาท ต่อเตา และอย่างมากรายหนึ่งก็มีแค่เตาหรือสองเตาเท่านั้น ซึ่งที่ปรับปรุงไปรอบแรกนี้ที่ใช้ระบบเท่าที่เห็นอยู่ก็ลงทุนไปหลายหมื่นบาทแล้ว แต่ถ้าหน่วยงานมีอะไรแนะนำ และเป็นการลงทุนที่ไม่สูง ก็ยินดีที่จะทำตาม และอยากขอให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าใจด้วยว่า คนเผาถ่านก็พยายามปรับปรุงแล้ว ไม่ได้นิ่งเฉย แต่จะให้ยกเลิกเลยก็คงยาก เพราะทำกันมานาน และหากเลิกไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อเพราะส่วนใหญ่ก็อายุมากกันแล้ว

ส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักสอบสวน3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงว่าการร่วมกันตรวจสอบครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานช่วยกันหาทางออก เพื่อให้คนเผาถ่านทำอาชีพต่อไปได้และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และต่อไปก็จะมีการตรวจสุขภาพคนเผาถ่านและชาวบ้านโดยรอบด้วย ว่าได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านหรือไม่

tp-ถ่าน2 tp-ถ่าน3 tp-ถ่าน4 tp-ถ่าน5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว