ตรวจเยี่ยมศูนย์oss

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

มล.ปนัดดาเยี่ยมสถานพินิจ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินมาให้กำลังใจและเยี่ยมเยาวชนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายพานิช กาบแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาดูความเป็นอยู่ของเยาวชนที่กระทำผิดก่อนรอขึ้นศาล ซึ่งก็ได้เยี่ยมชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องพักผ่อน ห้องกีฬา มุมนั่งเล่น ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมให้กำลังกับเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ โดยได้กล่าวกับเยาวชนว่า ทุกคนเคยกระทำผิด แต่เมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องไม่กระทำผิดซ้ำ เพราะเยาวชนต้องเป็นความหวังให้เมืองไทย ต่อไป
สำหรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเป็นสถานแรกรับชั่วคราว รับเฉพาะเยาวชนที่กระทำผิดพักไม่เกิน 90 วันเพื่อรอขึ้นศาล โดยมีเยาวชนอยู่ในความดูแล5คน เป็นชายทั้งหมด ในการนี้ เยาวชนที่อยู่ในการดูแลจะได้อบรมวิชาชีพระยะสั้น เรียนทางไกลกับครูดาวเทียม และจะได้สมัครเรียนกับ กศน. ในพื้นที่ เพื่อจะได้มีความรู้และวิชาชีพติดตัวไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

มล.ปนัดดาเยี่ยมสถานพินิจ2 มล.ปนัดดาเยี่ยมสถานพินิจ3 มล.ปนัดดาเยี่ยมสถานพินิจ4

   สุเมธ/ภาพ/ข่าว