ตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS

AD WEB CCTV 14-6-60

 

รองผู้ว่าตรวจโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร หรือที่เรียกว่า ศูนย์ OSS โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มาให้ข้อมูลและชี้แจงถึงการทำงานในช่วงที่ผ่านมา สำหรับศูนย์นี้ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ จะมีอยู่สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และ ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะมีแรงงานต่างด้าวต้องมาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 150,000 คน ซึ่งเฉลี่ยจะต้องมาวันละประมาณ 2,000 คน แต่ช่วงนี้ยังมาเพียงวันละสองร้อยคนเท่านั้น จึงเป็นห่วงว่าในช่วงหลังจะมีแรงงานมากันมากและอาจทำให้การทำงานล่าช้า จึงอยากให้นายจ้างเร่งมาดำเนินการในช่วงนี้ โดยให้มาที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้เลย ไม่ต้องไปทำเรื่องที่จัดหางาน เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ สำหรับในช่วงแรกที่คนยังน้อยจะหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ก่อน หากช่วงท้ายจำนวนแรงงานมีปริมาณมากอาจมีการเปิดเพิ่มเติมในวันหยุด  ซึ่งการจดทะเบียนก็จะเปิดไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม นี้

                    

 

รองผู้ว่าตรวจโรงพยาบาล2 รองผู้ว่าตรวจโรงพยาบาล3 รองผู้ว่าตรวจโรงพยาบาล4

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว