ตรวจเข้มร้านพลุ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และพาณิชย์จังหวัด ได้ร่วมกันสุ่มตรวจร้านค้าที่คาดว่าอาจจะเป็นแหล่งจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง รวมถึงวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่อาจจะนำมาใช้จุดในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561 ที่จะถึงนี้ โดยร้านที่มุ่งเน้นก็จะเป็นร้านจำหน่ายของเด็กเล่น กับร้านขายสินค้าโชว์ห่วยรายใหญ่ในพื้นที่ตลาดมหาชัย ซึ่งก็ได้สุ่มตรวจทั้งหมด 5 ร้านด้วยกัน ผลปรากฏว่าแต่ละร้านไม่มีการจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่นใดทั้งสิ้น โดยทางเจ้าของร้านทุกร้านต่างบอกเหมือนกันว่า ทางร้านนั้นไม่ได้นำพลุ หรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายกันนานหลายปีแล้ว เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ขายและลูกค้า ประกอบกับเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยเกิดเหตุพลุระเบิดขึ้นในใจกลางเมืองมหาชัยจนมีผู้เสียชีวิต จึงทำให้ร้านค้าทุกร้านนั้นเลิกจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิงไปตามๆ กัน

ขณะที่นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า ปัจจุบันพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิง และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันเป็นที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลต่างๆ และในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง บางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนอง การเล่นที่ไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งก็ส่งผลทำให้การจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง รวมถึงวัตถุอันตรายอื่นใดที่มักนำมาจุดเล่นกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากร้านค้าทุกแห่งให้งดจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง อีกทั้งถ้าพบการลักลอบจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง ก็ขอให้แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพลุและดอกไม้เพลิง จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

 

 

tp-ตรวจพลุ2 tp-ตรวจพลุ3 tp-ตรวจพลุ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว