ตรวจสุขภาพตำรวจ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

ตรวจสุขภาพ  1

ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี2562 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรเมืองสมุทรสาคร โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจเดินทางมาให้บริการ โดยในการตรวจครั้งนี้ ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น ตรวจวัดความดัน, เบาหวาน, ตรวจปัสสาวะ, เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดหาระดับน้ำตาลในร่างกาย, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

ทั้งนี้การตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจทุกปี ก็เนื่องจากภาระหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควร เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชน สำหรับการตรวจสุขภาพร่างกายทุกปี ก็เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ.

 

 

ตรวจสุขภาพ  2 ตรวจสุขภาพ  3 ตรวจสุขภาพ  4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว