ตรวจสังฆภัณฑ์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ใกล้ถึงช่วงเข้าพรรษากันแล้ว ร้านค้าหลายที่ก็จะมีการนำเครื่องสังฆทาน, เครื่องไทยธรรม และของทำบุญมาวางจำหน่าย โดยเฉพาะชุดสังฆทาน เทียนพรรษา หลอดไฟ ก็จะมีการจำหน่ายมากขึ้น และเมื่อช่วงเช้า ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์และที่ห้างสรรพสินค้า เพื่อตรวจสอบราคาและการจัดชุดสังฆทานจำหน่าย โดยมีทั้งชุดสังฆทานที่จัดเอง และที่รับมาจำหน่าย  โดยชุดที่จัดเองจะไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ของที่บรรจุได้คุณภาพ ราคาเหมาะสม ของทุกอย่างพระภิกษุสงฆ์สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีการติดบัญชีรายการสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ส่วนที่ยังพบปัญหาอยู่จะเป็นชุดสังฆภัณฑ์ที่รับมาขาย โดยชุดสังฆทานที่พบบางยี่ห้อเป็นการจัดชุดสังฆทานที่ไม่เหมาะสมกับราคา แม้จะมีบัญชีแสดงรายการและราคาบอกอย่างถูกต้อง แต่สินค้าที่บรรจุลงไปนั้นมีราคาที่ระบุไว้สูงเกินความจริง โดยเฉพาะภาชนะที่ใช้บรรจุก็แสดงราคาที่สูงเกินควร ส่วนของที่บรรจุก็ไม่สมเหตุผล บางชุดมีการนำกล่องเปล่าบรรจุลงไปแต่แนบสินค้าไปเพียงชิ้นเดียว ซึ่งเมื่อนำสินค้ามาคิดราคาก็จะพบว่า ราคาที่ตั้งไว้สูงกว่าราคาสินค้ามาก โดยทางพาณิชย์จังหวัดได้แนะนำตักเตือนพร้อมกับให้ยกสินค้าที่มีปัญหาออกจากชั้นวางจำหน่ายทั้งหมด และจะนำยี่ห้อสังฆทานที่ยังไม่ถูกต้องส่งให้ทางกรมการค้าภายในตรวจสอบหาที่มาของสินค้าต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว