ตรวจสถานประกอบการ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ตรวจแรงงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 26 มกราคม จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ลงตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ที่ตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบมีการจ้างคนแรงงานต่างด้าว จำนวน 13 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 4 คน จากการตรวจสถานประกอบการดังกล่าวพบการกระทำผิด การจ้างงานผิดนายจ้างของแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 คน  และใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 2 คน  ทั้งนี้ได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตรวจแรงงาน2

สำหรับ การตรวจสถานประกอบการของคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ มีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ตรวจแรงงาน3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว