ตรวจสถานประกอบการ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-ตรวจสถานประกอบการ-01

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พันเอก เกรียงชัย  สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะชุดติดตามและตรวจสอบการจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

s-ตรวจสถานประกอบการ-05

โดยได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา จากการตรวจสอบพบมีแรงงานต่างด้าวที่กำลังทำงานอยู่จำนวน  108 คน เป็นชาย 70 คน หญิง 38 คน โดยในการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ไม่พบการค้ามนุษย์

s-ตรวจสถานประกอบการ-02

สำหรับ การตรวจสถานประกอบการของคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

s-ตรวจสถานประกอบการ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว