ตรวจการกักตุนสินค้า

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-ตรวจสินค้า1

จาการที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภคถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคไว้เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติหรือนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้ประชาชน และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทาง พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านค้าในตลาดมหาชัย เพื่อตรวจดูว่าจะมีการกักตุนสินค้า หรือมีการนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายหรือไม่ การตรวจครั้งนี้ได้เข้าไปตรวจสอบถึงโกดังเก็บสินค้า เพื่อตรวจตราสินค้าที่ได้นำมาเก็บไว้และเน้นไปที่สินค้าจำพวก เหล้า บุหรี่เป็นพิเศษด้วย นอกจากนั้นยังตรวยเรื่องการแสดงราคาจำหน่าย ซึ่งทุกร้านได้มีการแสดงราคาอย่างชัดเจน สำหรับการตรวจครั้งนี้ยังไม่พบว่าร้านใดฝ่าฝืน และได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาบังคับใช้เพื่อให้ทุกร้านค้าได้ปฏิบัติตาม
หากประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000, ตู้ ปณ.999 , โทรศัพท์หมายเลข 0-3441-1251 หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ, Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ LINE ID : Chaiwat 1567

tp-ตรวจสินค้า2 tp-ตรวจสินค้า3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว