ตรวจกระเช้าปีใหม่

WEB-02

 

 

tp-กระเช้า1

 

เมื่อ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม นายธีระพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสินค้าควบคุมฉลาก ประเภทชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ ชุดไทยธรรม และชุดเครื่องสังฆทาน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจที่ บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์  สาขาถนนพระราม 2  ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การตรวจในครั้งนี้ได้ตรวจตั้งแต่การจัดกระเช้าไปถึงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยได้ตรวจเรื่องของคุณภาพ ป้ายที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อสินค้า น้ำหนักของสินค้า  สินค้าต้องแสดงวันเดือนปีที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อยกว่า 6 เดือน ป้ายแสดงราคาสินค้าแต่ละชิ้นและราคารวม  จำนวนสินค้าในกระเช้า

จากการตรวจสอบนั้นพบว่า มีการปิดป้ายแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดถูกต้องชัดเจน ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี เน้นคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับราคา ทั้งนี้ทางคณะที่ลงตรวจก็ได้ฝากไปถึงร้านอื่นๆที่จัดกระเช้าจำหน่ายก็ให้คำนึงถึงคุณภาพ ความถูกต้อง หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการจะมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ แจ้งเรื่องได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-411869 หรือ 034-820745 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-411251

 

 

tp-กระเช้า2 tp-กระเช้า4 tp-กระเช้า3

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว