ดูงานสำนักงานคุมประพฤติ

AD WEBSITE CABLE TV

vk ดูงาน 1

ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร  นางพาณี  วลัยใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ  ได้แก่  ประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  เวียดนาม  และญี่ปุ่น  รวม 24 คน  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูกระบวนการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

vk ดูงาน 3

เนื่องจากในประเทศประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  เวียดนาม  ยังไม่มีกระบวนการทำงานของสำนักงานคุมประพฤติ  หรือระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกรมคุมประพฤติ  ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries”  ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศกัมพูชา  ลาว  พม่า  เวียดนาม พัฒนาระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปใช้  ก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน

vk ดูงาน 2

โดยขั้นตอนหลักๆก็จะมีการสืบเสาะพินิจ  และมีกลไกเงื่อนไขในการติดตามควบคุม  ซึ่งทางคณะดูงานได้พูดคุยซักถามกับกรณีตัวอย่างกับชาวพม่า  ที่ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว  ซึ่งในแต่ละคดีความจะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  ก่อน ที่จะถูกส่งมาที่สำนักงานคุมประพฤติฯ  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยพัฒนาคนและฟื้นฟู  เพื่อให้บุคคลเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว