ซ้อมเสมือนจริงพิธีถวายดอกไม้จันทน์

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ซ้อมใหญ่1

เมื่อเวลา10.00น. ของวันที่ 23ตุลาคม 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นที่ พระเมรุมาศจำลอง วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สถานที่หลักในการจัดพระราชพิธีของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการซ้อมใหญ่ และมีเหล่าข้าราชการ และจิตอาสาเฉพาะกิจ มาร่วมซ้อมใหญ่ครั้งนี้

เริ่มต้นได้มีการอธิบายถึงกระบวนการถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะมีพานสำหรับถวายดอกไม้จันทน์ ฝั่งละ 9 พานด้านซ้าย และด้านขวา รวมเป็น 18 พาน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะคอยปล่อยประชาชนที่นั่งรออยู่ในเต๊นท์ เดินเรียงแถว ออกมาถวายดอกไม้จันทน์  ส่วนข้าราชการแต่ละลำดับชั้นนั้น จะมีการจัดเป็นกลุ่มออกมาเพื่อถวายดอกไม้จันทน์เป็นชุดๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก เรียบร้อย สมพระเกียรติ

ส่วนความพร้อมของพระเมรุมาศจำลองแบะพระจิตกาธานหรือสถานที่เผาดอกไม้จันทน์นั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

       

tp-ซ้อมใหญ่2 tp-ซ้อมใหญ่3 tp-ซ้อมใหญ่4

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว