ชาวบ้านแพ้วร่วมจุดเทียนถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - ถวายอาลัยบ้านเเพ้ว1

ที่ประตูระบายน้ำบางยาง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ร้อยตำรวจโท ภพชนก  ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  โดยมีทหาร ตำรวจ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมจำนวนนับหมื่นคน

fm - ถวายอาลัยบ้านเเพ้ว2

สำหรับพิธีดังกล่าวได้มีพระสงฆ์จำนวน 199 รูปมาสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นได้มีการบรรเลง เพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยเครื่องดนตรีคลาริเนต โดยอาจารย์วรวุฒิ คำชวนชื่น  หัวหน้ากลุ่มคลาริเนต วงดุริยางค์ฟีลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่  ร่วมรับฟังและสร้างความตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้ผู้ร่วมพิธียังได้รับชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชอีกด้วย

fm - ถวายอาลัยบ้านเเพ้ว3

ต่อมานายอำเภอบ้านแพ้ว ประธานในพิธี ได้กระทำพิธีจุดเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสร็จแล้วทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที  ถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนถวายอาลัย  ตามด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งการกระทำพิธีถวายอาลัยของชาวอำเภอบ้านแพ้วครั้งนี้  ก็มีการจุดเทียนทั้งบนบกและในน้ำ โดยในน้ำนั้น มีประชาชนทั้งจากอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกันนำเรือมาจอดกว่า 100 ลำเป็นแนวยาวในคลองดำเนินสะดวกคลองสายประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ในแอ่งน้ำหน้าสำนักงานที่ทำการโครงการส่งน้ำฯ  ยังมีการวางเทียนเป็นเลข 9 ให้แสงเทียนส่องสว่างไสวอย่างสวยงาม เป็นเครื่องแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ชาวอำเภอบ้านแพ้วมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก หรือประตูระบายน้ำบางยางแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2496 โดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรชาวอำเภอบ้านแพ้วและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย  ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวอำเภอบ้านแพ้วอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และรับเสด็จอย่างใกล้ชิด

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว