ชาวบ้านร้องเรียนกลิ่นน้ำจากขยะเหม็นเน่า

fm - ขยะเหม็น

 

ชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี  ว่าบริเวณริมถนนเทศบาล 8  ตรงข้ามเยื้องศูนย์ฮอนด้ามหาชัย  มีน้ำจากขยะขังอยู่ริมถนนส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากผู้ที่นำถุงขยะมาทิ้งมีน้ำรั่วไหลจนเกิดการสะสมหมักหมม                      รถเหยียบย่ำไปมา  ทำให้ประชาชนที่อาศัยแถบนั้น  และที่สัญจรไปมาทนกลิ่นเหม็นไม่ไหว จึงวอนขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ ลงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วย หรือผู้ที่นำขยะมาทิ้งจุดนี้ อย่าทิ้งขยะที่มีน้ำมาด้วย ได้โปรดนำน้ำออกให้หมดก่อน  เพราะหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ต่อไป                   จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นรำคาญต่อผู้อื่น