ชาวนาลงมือปลูกข้าว

AD WEB NET 2

 

tp-พืชมงคล1

วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล ซึ่งการเสี่ยงทายในปีนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ หญ้า ปรากฏว่า กินข้าว ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

และช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกกันแล้ว มีสายฝนโปรายปรายลงมา ชาวนาเริ่มลงมือทำนา อย่างเช่น ที่นาข้าว ในหมู่ 1 บ้านเกาะวันนี้ก็ได้เห็นชาวนาเริ่มลงมือไถเตรียมดิน เพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจากการสอบถามไปยังเจ้าของนา เล่าให้ฟังว่า เริ่มลงมือทำนาปีนี้ไปเมื่อวานนี้  ก็หวังว่าปีนี้จะได้ผลผลิตดี กลัวอย่างเดียวคือเรื่องน้ำเค็ม เพราะพื้นที่ตรงนี้อยู่นอกเขตชลประทาน หากทางตอนบนปล่อยน้ำมาน้อย ก็ต้องเจอกับน้ำเค็มรุกพื้นที่ และอีกอย่างคือเรื่องราคาข้าวที่ค่อนข้างตกต่ำ บางทีทำก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อย แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพหลักครอบครัวและเป็นงานที่ทำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  จึงอยากให้ทางรัฐบาลช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับคนปลูกข้าวด้วย ให้ช่วยตรวจโรงสี และปรับราคาข้าวให้สูงขึ้นบ้าง แม้การเป็นชาวนาจะเป็นงานที่เหนื่อย เป็นงานที่หนัก แต่พวกเขาบอกว่าอย่างไรก็ภูมิใจ ที่ได้ปลูกข้าวให้ทุกคนได้กิน

 

tp-พืชมงคล2 tp-พืชมงคล3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว