ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมพงษ์ จิระพรพงษ์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกของชมรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ร้านไผ่ วัดเจษ

footer_master

โดยในที่ประชุมได้มีการสรุรายงานกิจกรรมประจำปีของชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อช่วงเดือน กันยายน 2560 – เดือนสิงหาคม 2561  พร้อมทั้งรานงายรายรับรายจ่าย เดือนกันยายน 2560 – เดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งรวมรายรับมีทั้งหมด 305,800 บาท รายจ่าย 353,088 บาท รวมถึงมีการหารืองานที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไป คือ งานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561 และงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 19  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2562 โดยทั้งสองงานยังไม่มีการสรุปสถานที่ว่าจะจัดที่ใด ซึ่งต้องมีการหารือกันในครั้งต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว