จิตอาสา ร่วมมือกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

tp-จิตอาสา1

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครได้ร่วมกับปกครองจังหวัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เทศบาลตำบลนาดี อบต.ท่าทราย และอบต.คอกกระบือ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา หน้าบ้านน่ามอง ลอกท่อระบายน้ำ ริมถนนพระราม 2 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสาภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสาภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง พร้อมนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการ เก็บกวาดขยะ ลอกท่อระบายน้ำ ล้างถนน ตัดหญ้า ริมถนนพระราม2

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจะทำให้ชุมชนน่ามองแล้ว ยังทำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการลอกท่อระบายน้ำนั้นก็เพื่อช่วยเปิดทางระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนน

 

 

tp-จิตอาสา2 tp-จิตอาสา3 tp-จิตอาสา4 tp-จิตอาสา5 tp-จิตอาสา7

 

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว