จิตอาสาเฉพาะกิจ บำเพ็ญประโยชน์

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-จิตอาสา1

เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่ 23 ตุลาคม ทางจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดโครงการ Kick Off จิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน โดยวันนี้จิตอาสาเฉพาะกิจได้แต่งเครื่องแบบที่ได้รับพระราชทานมากันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อมาร่วมกันทำความสะอาดสถานที่จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ ทำความสะอาดพื้น เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับแต่งทางขึ้นลงท่าเรือ ตกแต่งต้นไม้ เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม และทำความสะอาดรอบนอกวัดเจษฯ ซึ่งก่อนที่จิตอาสาเฉพาะกิจจะลงมือทำงาน ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำทุกคนกล่าวปฏิญาณตน ว่า เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จากนั้นทุกคนจึงออกทำหน้าที่ที่ได้รับ

การจัดกิจกรรม Kick Off ในวันนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นการจุดประกายการทำความดี

      

tp-จิตอาสา2 tp-จิตอาสา3 tp-จิตอาสา4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว