จิตอาสาพัฒนา น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

WEB-02

จิตอาสา1

ที่บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จิตอาสา2

โดยภายในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวคําปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน จากนั้นปล่อยแถวแยกย้ายปฏิบัติงานตามจุดที่กำหนด โดยได้มีการร่วมกันกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และตักขยะที่ลอยมาติดบริเวณริมน้ำหน้าวัด

จิตอาสา3

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

จิตอาสา4

จิตอาสา5

จิตอาสา6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว